ABM Produkter tillgodoser dagens arkivbehov inför framtidens utmaningar.

ABM Produkter tillhandahåller ett attraktivt sortiment av produkter för arkiv, bibliotek och museer. Vi erbjuder effektiva lösningar och hög kvalitet för förvaring av dokument, bildarkiv och museiföremål samt utrustning för mikrografi. Vid sidan av ett mer traditionellt utbud av arkiv- och förvaringsboxar finns även ett helt nytt sortiment. Produkterna möter användarnas krav på ISO- och SS-standard.

Produkterna handplockas för att vara unika och med hög kvali­tet och tål varje prismässig jämförelse. Vi arbetar aktivt med att fånga upp de senaste nyheterna som långsiktigt skall passa våra kunder.

Generalagent för EMBA

ABM Produkter är generalagent för EMBA som har ett stort utbud av förvaringsboxar för bred användning inom arkiv och museer. Vi erbjuder även specialprodukter för att lätt ta hand om och transportera arkivhandlingar.

Produkterna passar alla behov för förvaring av arkivalier och föremål och är anpassade för arkiv inom privat och offentlig verksamhet, samt för de speciella krav som ställs av museer. Produkterna har utformats för att tillfredsställa högt ställda krav på material för arkivering, både för arkivalier som ska gallras och för unika objekt som ska långtidsförvars.

Cellulosabaserad kartong

Basen för produktionen är cellulosabaserad kartong som har avsevärt bättre egenskaper än wellpapp för de krav som ställs för arkivering och magasinering av unikt material. Allt tryck på förvarings- och arkivboxarna är av högsta kvalitet utan inblandning av plast eller lim.