Arkivtjänster

ABM Produkter erbjuder tillsammans med moderbolaget Depona ett komplett tjänsteutbud för både fysisk arkivförvaltning och digital arkivering. Vårt nära samarbete gör att vi är heltäckande inom hela kedjan. Vår kunskap sträcker sig från hur man bäst förvarar sina arkivalier, arkiverar fysiskt eller digitalt, ända fram till dess att det är dags för gallring.

Arkivkonsult

Låt en arkivkonsult på plats hjälpa till i arkivet

I samarbete med vårt moderbolag Depona erbjuder ABM Produkter företag och organisationer runtom i Sverige möjlighet att ha en erfaren och utbildad arkivarie som på plats kan hjälpa er med era fysiska och digitala arkiv.

Det är inte alltid så lätt att veta vilka dokument som den egna verksamheten måste spara och vilka som kan kastas. Ett effektivt sätt att skapa interna rutiner och därmed få kontroll över detta dokumentflöde är att upprätta dokumenthanteringsplaner. Detta och mycket annat kan en Arkivkonsult på plats från Depona hjälpa till med!

Läs mer på depona.se

Digitalisering av era arkiv

För företag, stat och kommun

När ni har en mix av digital och fysisk information som ni behöver för er verksamhet hjälper ABM Produkter tillsammans med moderbolaget Depona er att sammanfoga och presentera informationen.

Deponas styrka inom skanning och digital arkivering är att skräddarsy små och medelstora uppdrag helt efter era preferenser. Depona har mycket kompetenta medarbetare, många med stor erfarenhet. Tack vare det kan vi digitalisera i princip samtliga format och typer av media. Oavsett om det är udda format av dokument, ritningar, böcker, mikrografi, fotografier eller ett helt standarduppdrag har vi utrustning och personal redo för skanning och leverans i önskat format.

Läs mer på depona.se